ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ

คำสั่งต่างๆภายในเกม

Command

  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 Lucy Heartfilia

Lucy Heartfilia

    Administrator

  • Administrators
  • 210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04/05/2015 - 02:51 PM

คำสั่งทั่วไป   
/นั่ง /ยืน /นั่งยืน ทำให้ตัวละครนั่ง, ทำให้ตัวละครยืน, ทำให้ตัวละครนั่งถ้ายืนอยู่และทำให้ตัวละครยืนถ้านั่งอยู่
/เดิน /วิ่ง /เดินวิ่ง ทำให้ตัวละครเดิน, ทำให้ตัวละครวิ่ง, ทำให้ตัวละครเดินถ้าวิ่งอยู่และทำให้ตัวละครวิ่งถ้าเดินอยู่
/โจมตี /โจมตีบังคับ ทำให้ตัวละครเข้าโจมตีเป้าหมายที่เป็นมอนส์เตอร์ (บังคับให้ตัวละครเข้าโจมตีเป้าหมายที่เป็นตัวละครอื่น) 
/แลกเปลี่ยน ทำการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวละคร 
/เป้าหมายต่อไป ทำการเลือกเป้าหมายต่อไป 
/เก็บ ทำให้ตัวละครเก็บของ 
/ช่วย ทำให้ตัวละครช่วยโจมตีมอนสเตอร์ตัวเดียวกับตัวละครที่เราคลิ๊กชื่อไว้ 
/เปิดขาย ตั้งร้านขายของ 
/รับซื้อ ตั้งร้านรับซื้อของ 
/ค้นหาร้าน ทำให้เห็นชื่อร้านค้าที่เราค้นหาเป็นสีเขียวเพื่อช่วยในการหาร้านค้าสะดวกขึ้น 
/ชม ชมตัวละครอื่น 
/ขึ้น /ลง /ขึ้นลง ทำให้ตัวละครขึ้นไปนั่งบนสัตว์เลี้ยง (สไตร์เดอร์)
 
คำสั่งกลุ่ม   
/เชิญร่วม เชิญตัวละครอื่นเข้าร่วมกลุ่ม 
/ลาออก ลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม - หัวหน้าปาตี้จะใช้สำหรับยกเลิกปาตี้ก็ได้ 
/ข้อมูลกลุ่ม ดูสถานะการแบ่งไอเทมของกลุ่ม /เปลี่ยนหัวหน้ากลุ่ม ทำการเปลี่ยนหัวหน้ากลุ่ม ต้องมีหน้าต่างปาตี้ของตนเอง จึงจะใช้ได้ 
/ไล่ออก ไล่สมาชิกในกลุ่มออก 
/หาสมาชิก หาสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม
 
คำสั่งรับผลิตไอเทม   
/ร้านช่างดวอร์ฟ ตั้งร้านรับผลิตของเฉพาะอาชีพดวอร์ฟ 
/รับผลิตทั่วไป ตั้งร้านรับผลิตของทุกอาชีพ
 
คำสั่งสังคม   
/ทักทาย ทำให้ตัวละครแสดงท่าทักทาย 
/ชัยชนะ ทำให้ตัวละครแสดงท่าชัยชนะ 
/ลุย ทำให้ตัวละครแสดงท่าลุย 
/ปฏิเสธ ทำให้ตัวละครแสดงท่าปฏิเสธ 
/ยอมรับ ทำให้ตัวละครแสดงท่ายอมรับ 
/คำนับ ทำให้ตัวละครแสดงท่าคำนับ 
/ไม่รู้สิ ทำให้ตัวละครแสดงท่าไม่รู้ 
/พักคอย 1 ทำให้ตัวละครแสดงท่าพักคอย 
/หัวเราะ ทำให้ตัวละครแสดงท่าหัวเราะ 
/ปรบมือ ทำให้ตัวละครแสดงท่าปรบมือ 
/เต้น ทำให้ตัวละครแสดงท่าเต้นรำ 
/เศร้า ทำให้ตัวละครแสดงท่าเศร้า
 
คำสั่งแคลน   
/ปรับโทษของแคลน ดูโทษที่แคลนหรือพันธมิตรของตนได้รับอยู่ 
/เชิญร่วมพันธมิตร เชิญแคลนอื่นเพื่อเข้าร่วมการเป็นพันธมิตร 
/ลาออกจากพันธมิตร ลาออกจากการเป็นพันธมิตร 
/ไล่พันธมิตรออก ไล่ออกจากการเป็นพันธมิตร 
/ยุบพันธมิตร ยุบพันธมิตรทั้งหมด 
/ลงทะเบียนสัญลักษณ์พันธมิตร ลงทะเบียนสัญลักษณ์พันธมิตร 
/ลบสัญลักษณ์พันธมิตร ลบสัญลักษณ์พันธมิตร 
/เริ่มสงครามพันธมิตร ใช้เมื่อต้องการเริ่มสงครามพันธมิตร 
/หยุดสงครามพันธมิตร ใช้เมื่อต้องการหยุดสงครามพันธมิตร 
/ยอมเเพ้สงครามพันธมิตร ใช้เมื่อยอมแพ้สงครามพันธมิตร 
/ข้อมูลพันธมิตร ดูข้อมูลพันธมิตร
 
คำสั่งเพื่อน   
/รายชื่อเพื่อน ดูรายชื่อเพื่อนทั้งหมด จะแบ่งให้ทราบว่ามีออนไลน์อยู่หรือว่าไม่ได้อยู่ในเกมส์ 
/ลบเพื่อน ลบรายชื่อเพื่อน 
/เชิญเพื่อน เชิญตัวละครอื่นเข้ากลุ่มเพื่อน 
/กัน กันการกระซิบ, การขอแลกเปลี่ยน, การเชิญจากตัวละครที่กำหนดชื่อไว้ 
/ลิสต์กัน ดูรายชื่อตัวละครที่เรากันการกระซิบ 
/ยกเลิกกัน ยกเลิกกันการกระซิบ 
/กันทั้งหมด กันการกระซิบจากทุกตัวละครอื่น และไม่สามารถรับการเชิญร่วมกลุ่มได้ 
/เลิกกันทั้งหมด ยกเลิกกันการกระซิบทั้งหมด
 
คำสั่งสถานที่และเวลา   
/ตำแหน่ง ให้ดูพิกัดพื้นที่ของตัวละคร 
/เวลา ดูเวลาปัจจุบันของเซิฟเวอร์ 
/คอย ทำให้ตัวละครหยุดคอยเพื่อทำ action ถัดไป [เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนระยะเวลา (หน่วยเป็นวินาที)]
 
คำสั่งพันธมิตร   
/รายการท้า ดูรายชื่อแคลนที่เราท้าประกาศสงคราม 
/ประกาศสงคราม ทำการประกาศสงครามกับแคลนอื่น 
/ถอนตัว ถอนตัวจากสงครามแคลน 
/รายการโดนท้า ดูรายการที่โดนท้าจากแคลนอื่น 
/รายการประกาศทั้งสองฝ่าย ดูรายการประกาศสงครามทั้งสองฝ่าย
 
คำสั่งบันทึกภาพ   
/เริ่มเก็บภาพ บันทึกภาพ 
/เริ่มหยุดเก็บภาพ การเริ่มหรือหยุดบันทึกภาพ 
/หยุดเก็บภาพ หยุดเก็บภาพ
 
คำสั่งอื่นๆ   
/ชอร์ทคัท ทำให้ตัวละครใช้ชอตคัท [เว้นวรรคตามด้วยเลขของชอร์ทคัท และเว้นวรรคอีกครั้งตามด้วยเลขลำดับของชอร์ทคัท] 
/ชอร์ทคัทบังคับ ทำให้ตัวละครใช้ชอตคัทไปยังเป้าหมายที่เป็นตัวละครอื่น [เว้นวรรคตามด้วยเลขของชอร์ทคัท และเว้นวรรคอีกครั้งตามด้วยเลขลำดับของชอร์ทคัท] 
/ชอร์ทคัทต่อเนื่อง ทำให้ตัวละครใช้ชอตคัทที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง 
/ทักษะต่อเนื่อง ทำให้ตัวละครใช้ทักษะอย่างต่อเนื่อง 
/ทักษะ ทำให้ตัวละครใช้ท้กษะไปยังเป้าหมายที่เป็นมอนส์เตอร์ [เว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อทักษะที่ต้องการใช้] 
/ทักษะบังคับ ทำให้ตัวละครใช้ทักษะไปยังเป้าหมายที่เป็นตัวละครอื่น [เว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อทักษะที่ต้องการใช้] 
/หลีก ทำให้ตัวละครกลับไปยังหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดแต่ใช้ระยะเวลา 5 นาที 
/เป้าหมาย ทำการเลือกเป้าหมาย [เว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อเป้าหมายที่ต้องการเลือก] 
/ร้องเรียน เปิดหน้าต่างร้องเรียนเพื่อแจ้งไปยัง GM /ยกเลิกการร้องเรียน ยกเลิกและปิดหน้าต่างร้องเรียน 
/GM ดูรายชื่อ GM ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 
/ฉายาตัวเอง ตั้งฉายาให้กับตนเอง (ใช้ได้เมื่อเป็นวีรบุรุษ) 
/ดูสถิติ ใช้ดูสถิติของตนเอง (ผู้ทรงเกียรติที่อยู่ระหว่างการแข่งขันโอลิมเพียด)

0 สมาชิกกำลังอ่านกระทู้นี้

0 สมาชิก, 0 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้งานที่ซ่อนตัว