ปิดปรับปรุงชั่วคราว... ฮั่นแน่... รู้นะคิดอะไรอยู่ 555+ จะเปิดให้ใช้งานอีกครั้งหลังจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ Lineage 2 Asia พัฒนาเสร็จสิ้น